Semiaden 2017

Semiaden er et årvisst familiearrangement som har et opplegg med ulike poster og aktiviteter rundt Semsvannet i Asker, se kartet. Det var 24 poster i løypa rundt Semsvannet, og i tillegg var det behov for folk på parkering, Rotarystand, utdeling av medaljer etc.

Semiaden er et fellesprosjekt for disse 6 klubbene, som i følge guvernøren vekker oppsikt langt inn i sentrale Rotary-rekker. Semiaden ble offisielt åpnet av ordførerne i de 3 kommunene, samt distriktsguvernør Stig Asmussen.

Årets Semiade som var nr 11 i rekken, var bemannet med 77 frivillige Rotarianere fra de 6 klubbene i Asker, Røyken og Hurum. I tillegg var det et stort antall personer fra ulike organisasjoner som bemannet mange av postene.

Røyken Rotaryklubb stilte i år med 10 personer på Semiaden som var fordelt slik:
Det var 2 stk på parkering, 1 på hesteskokasting, 4 på klatretårn, 2 på Rotarystand og 1 satte ut  postskilt og klippetenger dagen før, og samlet alt sammen inn igjen når Semiaden var over.

I tillegg har klubben sponset Semiaden med et pengebeløp samt kjøpt 7 loddbøker hvorav noen er kjøpt av medlemmer som ikke kunne delta aktivt på denne dagen

Årets Semiade var godt besøkt, men deltagertallet er ikke kjent når dette skrives. Det er heller ikke gitt noen informasjon om hva overskuddet har blitt.