Semiaden 2015

Semiaden 2015

Røyken Rotary Klubb er også i år medarrangør i Semiaden sammen med Rotary-klubbene Asker, Nesbru, Skaugum, Hurum og Raukvin. Les om Semiaden på www.semiaden.no.

Semiaden er et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet – Askers 1000 årssted. Hovedinnholdet retter seg inn med primært til  barn og unge, men tilbudene omfatter også voksne deltakere.

Program søndag 13. september

Semiaden 2015 Program

Semiaden er lagt opp som en tur rundt Semsvannet i Asker med interessante, morsomme og lærerike poster underveis.

Semiaden 2015 Løypekart

Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Støtte til NaKuHel-senteret

All innsats baserer seg på frivillighet og overskuddet av arrangementet skal i sin helhet gå som støtte til stiftelsen NaKuHel-senteret. (Natur-Kultur og Helse).

NaKuHel tilbyr natur- og kulturopplevelser gjennom deltakelse i sosiale felleskap og et stort antall gruppeaktiviteter. Målet er at deltakerne skal oppnå en positiv helseeffekt, økt trivsel og bedre mestring. NaKuHel fremstår som et viktig virkemiddel innenfor arbeidet med Folkehelsen.