RYLA – Spennende Rotary-tilbud til unge i arbeidslivet

Røyken Rotaryklubb søker kandidater til Rotarys seminar for unge i arbeidslivet – RYLA 2018, 13.– 15. april i Drammen.

RYLA – Rotary Youth Leadership Award er et seminar om ledelse og entreprenørskap, og er et tilbud til unge, gjerne med litt arbeids- og/eller prosjekterfaring, som har et ønske om å utforske sine egne tanker om lederskap. Personen vi søker kan også være eier og leder av sin egen bedrift.

Har du en kandidat som du mener egner seg for RYLA 2018 eller ønsker mer informasjon? Er du selv mellom 20 og 30 år, er interessert og ellers fyller kriteriene? Ikke nøl med å kontakte Hans Frivold, Røyken Rotaryklubb, mobil +47 482 18 048, epost hans.frivold@nullonline.no.

Påmeldingsfrist for seminaret er 31. januar 2018.
Du kan også kontakte Røyken Næringsråd post@nullroyken.info som vil formidle kontakt med Hans. Kontaktinformasjon på http://royken.info/kontakt-oss/.

LES MER OM DETTE SPENNENDE TILBUDET TIL KUNNSKAPSSØKENDE UNGE
RYLA 2018 Orientering   RYLA 2018 Program  RYLA 2018 Presentasjon foredragsholdere

Last ned invitasjonen her.

I N V I T A S J O N
RYLA 2018 Rotary seminar presentasjon

Se også  Konnerud Rotary Klubb er godt i gang med planleggingen av RYLA 2018